Δευτέρα, 24 Οκτωβρίου 2011

Η διαπραγματευτική γραμμή της Ελλάδας στο εξής:



Επί θεωρητικής βάσεως πάντα...

Κύριοι Ευρωπαίοι, Άγκελα.

Βλέπουμε με μεγάλη απογοήτευση ότι η επιθυμία σας είναι η βιολογική εξόντωση του έθνους μας.

Πολεμικές Αποζημιώσεις - Κατοχικά Δάνεια
Για αρχή θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι ξεκινάμε άμεσα τις διεκδικήσεις από τη Γερμανία των όσων μας χρωστάει για τις αποζημιώσεις και το κατοχικό δάνειο. Τα χρήματα αυτά, τα οποία σύμφωνα με βιαστικούς λογαριασμούς ανέρχονται σε € 500 δις, έπρεπε να μας έχουν καταβληθεί από το 1990 που οι δύο Γερμανίες έγιναν μία, αλλά δεν μπορούμε να καταλάβουμε το λόγο της αδικαιολόγητης αυτής καθυστέρησης.
Αν θέλετε μπορούμε να προβούμε σε συμψηφίσμό των χρεών που έχει ο ένας έναντι του άλλου και να συζητήσουμε για έναν διακανονισμό για το βάθος χρόνου στο οποίο θα μας καταβάλλετε τα ρέστα (περίπου € 200 δις). Ένα με δύο χρόνια θα ήταν καλά, αλλά όχι παραπάνω.

Ολοκληρωτική Χρεοκοπία
Αν δεν επιθυμείτε να κάνουμε τα όσα περιγράφησαν παραπάνω, τότε, δεν έχουμε κανέναν ενδοιασμό να ανακοινώσουμε την ολοκληρωτική χρεοκοπία της χώρας μας. Ούτως ή άλλως μας εξολοθρεύετε με τα όσα προγραμματίζετε ερήμην μας. Ας το κάνουμε όμως με το δικό μας τρόπο και όχι με το δικό σας. Αρχίστε λοιπόν σε όλον τον πλανήτη να μετράτε τα CDS και τις λοιπές ζημιές σας.

Ακούμε τις προτάσεις σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: