Τρίτη, 15 Μαρτίου 2011

Οι 10 εντολές

Επειδή η περίοδος της Σαρακοστής που διανύουμε βοηθάει την πνευματική αναζήτηση, μου ήρθε κάποια στιγμή εχθές η σκέψη να απαριθμήσω στο μυαλό μου τις 10 εντολές που παρέδωσε ο Θεός στο Μωυσή στο όρος Σινά.

Ομολογώ ότι δεν μπόρεσα να θυμηθώ περισσότερες από 7. Κάντε κι εσείς το ίδιο τέστ στον εαυτό σας και κατόπιν διαβάστε τις παρακάτω...

  1. Εγώ ειμί ο Κύριος ο Θεός σου, όστις εξήγαγόν σε εξ οίκου δουλείας, ουκ έσονταί σοι Θεοί έτεροι πλην εμού .
  2. Ου ποιήσεις σεαυτώ είδωλον, ουδέ παντός ομοίωμα όσα εν τω ουρανώ άνω και όσα εν τη γη κάτω και όσα εν τοις ύδασιν υπό κάτω της γης, ου προσκυνήσεις αυτοίς ουδέ μη λατρεύσεις αυτοίς.
  3. Ου λήψει το όνομα Κυρίου του Θεού σου επί ματαίω.
  4. Μνήσθητι την ημέραν του Σαββάτου αγιάζειν αυτήν, εξ ημέρας εργά και ποιήσεις πάντα τα έργα σου, τη δε εβδόμη Σάββατα Κυρίω τω Θεώ σου.
  5. Τίμα τον πατέρα σου και την μητέρα σου, ίνα ευ σοι γένηται και ίνα μακροχρόνιος γένη επί της γης.
  6. Ου φονεύσεις.
  7. Ου μοιχεύσεις.
  8. Ου κλέψεις.
  9. Ου ψευδομαρτυρήσεις κατά του πλησίον σου μαρτυρίαν ψευδή.
  10. Ουκ επιθυμήσεις πάντα όσα τω πλησίον σου εστί.

Και μην ξεχνάτε... Ο Χριστός όπως ο ίδιος είπε, ήρθε για να συμπληρώσει τον παραπάνω μωσαϊκό νόμο και όχι να τον καταργήσει. Πως τον συμπλήρωσε;

Διδασκοντάς μας: "Αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν σου εν όλη τη καρδία σου και εν όλη τη ψυχή σου και εν όλη τη διανοία σου. Αύτη εστί πρώτη και μεγάλη εντολή. Δευτέρα δε ομοία αυτή. Αγαπήσεις τον πλησίον σου ως σεαυτόν. Εν ταύταις ταις δυσίν εντολαίς όλος ο νόμος και οι προφήται κρέμανται" [Ματθ. κβ’37-40] Ματθ.κβ'37-40

Δεν υπάρχουν σχόλια: