Τετάρτη, 27 Απριλίου 2011

60 MINUTES CBS ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ MOUNT ATHOS

Πολύ καλή δουλειά, με βασικό της χαρακτηριστικό το σεβασμό.


Δεν υπάρχουν σχόλια: